Künye

Sultanbeyli Belediyesi Adına İmtiyaz Sahibi
Hüseyin KESKİN

Genel Yayın Yönetmeni
Faruk LAFÇI

Danışma Kurulu
Av. Görgün ÖZCAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yavuz KURT

Editör
Zeynep SEKMEN
Hamdi ÇAKIR

Sosyal Medya
Ali İmran YILMAZ

Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No:4
Tel: 0216 564 13 00